West Highland White Terrier Club

DOEL:
 
Het behartigen van de belangen van de  West Highland White Terrier in Nederland d.m.v.:
 
  • Het bewaken van de gezondheid van het ras middels:
          - Inventariseren en evalueren van de gezondheidsgegevens
          - Kennis en informatiewerving aangaande gezondheidsaspecten van het ras
          - Stimuleren van en medewerking verlenen aan doelgericht wetenschappelijk onderzoek
          - Verstrekken van gezondheidsinformatie en advies aan de leden
  • Het geven van voorlichting aan geïnteresseerden in Westies
  • Het geven van voorlichting aan leden bij aankoop
  • Het houden van (Kampioenschaps-)Clubmatches
  • Het organiseren van bijeenkomsten o.a. lezingen/familiedag/wandeling/jonge hondendag/aankeuring 
De belangenbehartiging in algemene zin vindt plaats door het bijwonen (met stemrecht) van vergaderingen uitgeschreven door de Nederlandse Terriër Unie en de Raad van Beheer.
 
Ook lid worden ? inschrijfformulier lidmaatschap