adressen

SAMENSTELLING BESTUUR
 
VOORZITTER                                            Lia Meerwijk      
                                                               Tel.: 0619037300                                                                   
                                                               email: eindred.whwtcned@kpnmail.nl
      
PENNINGMEESTER                                    Wil van Maanen-Houtzager
                                                               Tel.: 0183-402664                                                                                                                            email:penningmeester@whwtc.nl

SECRETARIS                                                Mw.Joke Bode-v.d.Meeberg
VOORZITTER                                               Zwartsluisje 37
GEZONDHEIDSCOMMISSIE                           3284 LK Zuid-Beijerland
                                                                  Tel.:0186-661048
                                                                  email:  secretaris.whwtcn@gmail.com

COMMISSARIS                                           Mw. Wil van Maanen-Houtzager                      
SECRETARIS                                              Zandwijk 4
GEZONDHEIDSCOMMISSIE                         4286 LD Almkerk
ACTIVITEITENCOMMISSIE                                              
                                                                                                             
                                                                  email:gezondheid@whwtc.nl  
                                                                                 activiteiten@whwtc.nl
  
COMMISSARIS                                           
REDACTIE  WESTIE-NIEUWS                       Mw Lia Meerwijk
WEBMASTER                                              Katijdeweg 14                                                    
WESTIE-MAIL                                             4153RG  Beesd
ACTIVITEITENCOMMISSIE                           Tel.: 0345681845/0619037300
                                                                   email:eindred.whwtcned@kpnmail.nl
                                                                          webmaster.whwtcned@kpnmail.nl
                                                                          activiteiten@whwtc.nl

 
COMMISSARIS / LEDENADMINISTRATIE        Mw. Dianne de Reuver,
                                                                  Doornik 20
                                                                  6659 CW Wamel
                                                                  ledenadministratie.whwtcned@kpnmail.nl  
 
COMMISSARIS                                            Mw. José Spiek
                                                                 Kerveldijk 2
                                                                 7223 KC Baak
                                                                 Josespiek@planet.nl
                                                                 Tel. 0651760429                                                                                                                  

ERELEDEN:
                                                                                                                                                             † Dhr.M.E.J.v.d.Weijer,  Mw.W.Bakker ,†  Dhr.J.Jansen, † Dhr.W.J.Arntz ,† Drs.J.P.Kabel

GEZONDHEIDSCOMMISSIE:                           Voorzitter:Mw.Joke Bode-v.d.Meeberg
                                                                                             Secretaris: Mw.Wil van Maanen-Houtzager   
                                                                     Zandwijk 4, 4286 LD Almkerk
                                                                   Email: gezondheid@whwtc.nl 
DEKAANGIFTES:                                          Mw. Wil van Maanen, Zandwijk 4, 4286 LD Almkerk                                                                   CONTRIBUTIE:                                    
                                                                     € 25,00 per lid (echtparen € 30,00) per jaar.
                                                                   
                                                                   Bankrekening ledenadministratie                                                                                                    IBAN:NL44INGB0003989808/BIC:INGBNL2A 
                                                                                                                                                                                                                       t.n.v.WHWT Club Nederland te Zuid-Beijerland
                                                                                                                                                                                                                           Het lidmaatschap dient te worden opgezegd voor
                                                                   1 december.
                                                                   Bij opzegging na 1 december 2022bent u de   
                                                                   contributie  over 2023 verschuldigd.