adressen

SAMENSTELLING BESTUUR
 
VOORZITTER                                            Lia Meerwijk      
                                                               Tel.: 0619037300                                                                   
                                                               email: eindred.whwtcned@kpnmail.nl
      
PENNINGMEESTER                                    Wil van Maanen-Houtzager
SECRETARIS GEZONDHEIDSCOMMISSIE      Tel.: 0183-402664                                                                                                                            email:penningmeester@whwtc.nl                                                                                                                                                                                                                                                   email:gezondheid@whwtc.nl  
 
SECRETARIS                                               Mw. José Spiek
                                                                 Kerveldijk 2
                                                                 7223 KC Baak                                                     
                                                                 Tel.:0651760429 
                                                                  mailto:secretaris@whwtc.nl                                               
                                                                      
                 
REDACTIE  WESTIE-NIEUWS                       Mw Lia Meerwijk
WEBMASTER                                                                                                 
WESTIE-MAIL                                           
ACTIVITEITENCOMMISSIE                           Tel.: 0619037300
                                                                   email:eindred.whwtcned@kpnmail.nl
                                                                          webmaster.whwtcned@kpnmail.nl
                                                                          

 
COMMISSARIS / LEDENADMINISTRATIE        Mw. Dianne de Reuver,
                                                                  Doornik 20
                                                                  6659 CW Wamel
                                                                    ledenadministratie.whwtcned@kpnmail.nl  
 
                                                                                                                                                           

ERELEDEN:
                                                                                                                                                             † Dhr.M.E.J.v.d.Weijer,  Mw.W.Bakker ,†  Dhr.J.Jansen, † Dhr.W.J.Arntz ,† Drs.J.P.Kabel

GEZONDHEIDSCOMMISSIE:                            
                                                                                                                                                  Secretaris: Mw.Wil van Maanen-Houtzager   
                                                                     Zandwijk 4, 4286 LD Almkerk
                                                                   Email: gezondheid@whwtc.nl 
DEKAANGIFTES:                                          Mw. Wil van Maanen, Zandwijk 4, 4286 LD Almkerk                                                                   CONTRIBUTIE:                                    
                                                                     € 30,00 per lid (echtparen € 35,00) per jaar.
                                                                   
                                                                   Bankrekening ledenadministratie                                                                                                    IBAN:NL44INGB0003989808/BIC:INGBNL2A 
                                                                                                                                                                                                                       t.n.v.WHWT Club Nederland te Almkerk
                                                                                                                                                                                                                           Het lidmaatschap dient te worden opgezegd voor
                                                                   1 december.
                                                                   Bij opzegging na 1 december 2022bent u de   
                                                                   contributie  over 2023 verschuldigd.