herplaatsing

Er zijn geen herplaatsers op dit moment!

Herplaatsing van Westies

De WHWTCN bemiddelt bij herplaatsing van Westies. Het betreft hier uitsluitend Westies met stamboom.

Wij maken onderscheid in;:

1. Westies, die door omstandigheden niet langer bij hun eigenaar kunnen blijven wonen( o.a. door overlijden of ziekte van de eigenaar of door een echtscheiding) In dit geval wordt zo spoedig mogelijk een nieuw goed tehuis gezocht voor de hond en zal in de meeste gevallen geen aankoopprijs gevraagd worden. 

2. Westies, die geen pup meer zijn maar rechtstreeks door de fokker geplaatst worden (bijv. Omdat zij niet helemaal aan de (tentoonstellings-) verwachtingen voldoen. In dit geval gaat het vaak om relatief jonge honden, waar, voor een Westie, normale aankoopprijs wordt gevraagd. Als u op zoek bent naar een relatief jonge hond kunt u het beste de fokkers op onze website zelf benaderen 

Heeft u een Westie die herplaatst moet worden, stuur u dan een kopie van de stamboom/registratiebewijs naar secretaris.whwtcn@gmail.com met een verzoek om herplaatsing. Indien stamboom/registratieformulier onvindbaar zijn, stuur ons dan de stamboomnaam en/of NHSB- nummer van de hond / chipnummer.

Wij vragen een kleine bijdrage van 25 euro voor herplaatsing over te maken op rekening NL44INGB0003989808 t.n.v. WHWTCN te Zuid-Beijerland 

Wij krijgen gelukkig weinig aanmeldingen voor herplaatsing van Westies die in een noodsituatie verkeren en met spoed herplaatst moeten worden. Wij krijgen wel veel aanvragen voor oudere Westies. Bent u op zoek naar een oudere Westie houdt u dan onze website in de gaten. Zodra er een verzoek om herplaatsing is plaatsen we dat op onze website. 

Bij herplaatsing wordt eerst de fokker op de hoogte gesteld en gevraagd of hij/zij een oplossing weet voor de herplaatsing van de hond. Indien dat niet het geval is, wordt de hond op de website als herplaatser aangeboden. Wij brengen de huidige eigenaar en de mogelijk nieuwe eigenaar met elkaar in contact. De huidige eigenaar bepaalt zelf of het nieuwe adres voor zijn hond gechikt is en blijft verantwoordelijk tot de hond offiiceel is overgedragen en het registratie-formulier op naam van de nieuwe eigenaar staat.

Indien de herplaatsing geen succes blijkt te zijn gaat de hond terug naar zijn oorspronkelijke eigenaar en kan de hond opnieuw voor herplaatsing aangeboden worden.

Klachten over herplaatsing alleen schriftelijk aan het bestuur. Wij zullen een bemiddelende rol spelen maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden