inschrijfformulier lidmaatschap

 
 
Ik wil lid worden van de West Highland White terrier Club Nederland.
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie bedraagt € 22,50 per lid (echtparen € 27,50)
Wilt u de contributie zelf overmaken op:
Bankrekeningnummer IBAN:NL31INGB0002342885 t.n.v.WHWTCNed. te Zuid Beijerland LET OP ! per 01-04-2017 wordt de woonplaats WOUDRICHEM.
Wij versturen geen facturen!
 
Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie de helft van de genoemde contributies.
Contactpersoon:*
Gezinslid
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail adres*
Eigenaar westies
Hoe heeft u ons gevonden
Vragen/Opmerkingen

Ik zal de contributie zelf per bankrekening overmaken.

Datum

Rekeningnummer waarmee de betaling wordt gedaan:
Naam rekeninghouder:

Indien er binnen 14 dagen na publicatie in het Westie-Nieuws geen schriftelijk bezwaar wordt aangetekend, wordt u en / of het gezinslid als lid geaccepteerd.
Het Westie-Nieuws verschijnt in de maanden maart, juni, september en december.