Goes 19-04-2014

Wilt u de uitslag van een show doorgeven dan wel graag de complete uitslag a.u.b. , foto's worden alleen geplaatst als ze op de betreffende show gemaakt zijn.
 
                                                   Keurmeester Dhr. Kumpumaki
 
REUEN                                                               TEVEN
JEUGDKLAS                                                       JEUGDKLAS
1 exc. J.CAC/res.CAC The Dashing                   1 exc. J.CAC Caithness Pompidot
          Devil's Full of Fire Eig.: J.A.Kuik                        Eig.: Lia meerwijk
2 exc. Caithness Pompidou Eig.: Lia
          Meerwijk
__________________________________________________________________________________
TUSSENKLAS
1 exc. res.CACIB Caithness Poprock
          Eig.: Lia Meerwijk
__________________________________________________________________________________
OPENKLAS                                                         OPENKLAS
1 exc. CAC/CACIB/BOB Royal Gigolo               1 exc. CAC/CACIB/BOS Armadale's Who's
          v. deipen brook Eig.: B,L u T                              that Girl Eig.: G.H.Blankestijn 
          Deipenbrock                                             2 exc. Miss undercover v. Deipen Brook
                                                                                     Eig.: B,L u T Deipenbrock
                                                                         3 exc. Caithness Plug and Play Eig.: M Knezevic
                                                                                   en L Meerwijk
___________________________________________________________________________________
                                                                         KAMPIOENSKLAS
                                                                           1 exc. res.CAC/res.CACIB Bodyguard She's the
                                                                                     one of my Heart Eig.: Iris Lennartz
__________________________________________________________________________________
 
                                                                          Met het behalen van dit CAC werd Armadale's
                                                                            Who's that girl definitief Ned. Kampioen.
                                                                            Proficiat!