aangesloten fokkers

DEKAANGIFTE en VFR
 

Indien u, met uw Westie, een nestje wilt fokken, heeft u, als lid van de WHWTCN, meerdere voordelen. Ten eerste heeft u, als u zich aan het VFR houdt, het voordeel dat u als fokker op onze website kunt staan. Serieuze kandidaten, die op zoek zijn naar een Westie –pup, zullen daarvoor op zoek gaan bij de website van de officiële, erkende rasvereniging voor de Westie en dat is de WHWTCN. Een ander voordeel is dat u bij de aanvraag van stambomen in 2018 een korting bij de Raad van Beheer krijgt van 144,20 euro per nest.

 

Aan deze voordelen zijn wel voorwaarden verbonden. Elke fokker dient zich te houden aan het VFR van de WHWTCN. Dit VFR is tot stand gekomen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de WHWTCN, m.a.w. de leden van onze rasvereniging staan hierachter. Het VFR is ook goedgekeurd door de Raad van Beheer. Deze organisatie, die de stambomen van uw pups uitgeeft, geeft duidelijk aan dat het de taak van het bestuur is, de naleving van het VFR, wat betreft de rasspecifieke eisen, te controleren en sanctioneren. Regelmatig krijgen wij dekaangiftes, die niet aan de eisen voldoen. Het gaat dan om ontbrekende kwalificaties, of erger, om het ontbreken van een geldig ECVO oogonderzoek. Wij zullen in de toekomst hierop nog strikter gaan controleren en sanctioneren. U moet daarbij denken aan in eerste instantie een waarschuwing en, bij herhaaldelijke overtredingen, aan schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap.

 

Hierbij tevens een oproep aan fokkers om binnen 3 weken na de dekking een dekaangifte te doen, zoals die omschreven staat op de website; downloads/dekaangifte. Een mailtje met alleen de dekdatum, de datum van het ECVO onderzoek en de ouders van het nest, wordt niet meer geaccepteerd. Dit brengt onnodig veel werk met zich mee voor degene die de dekaangiftes moet controleren en in de data-base moet verwerken.
Het in zijn geheel niet aanmelden van een dekking, heeft geen zin, want wij krijgen van alle inschrijvingen in het NHSB en van alle ECVO-ooguitslagen een melding van de Raad van Beheer! Controle vindt dus altijd plaats!

Het bestuur

 
DEKAANGIFTE FORMULIER WHWTCN (3).docx
 
Onderstaande fokkers voldoen aan de eisen van het Basisreglement Welzijn en Gezondheid opgesteld door de Raad van Beheer.
Daarnaast fokken zij volgens de gedragscode van de WHWTCN en de regels gesteld in het Verenigings Fokreglement (VFR) van de WHWTCN. In deze regels zijn o.a. het welzijn van de ouderdieren en de gezondheidseisen en de gezondheids onderzoeken geregeld. Voor info VFR_WHWTCN_gewijzigd op ALV 2014ingang 01-08-2014_1.docx en info Gedragscode voor leden van de West Highland White Terrier
Club Nederland_1.pdf
 
Vermelding van fokkers op de website:
Met ingang van 2014 dient een lid/fokker aan de volgende voorwaarden te voldoen om een kennelvermelding te krijgen op de website:
  • zich houden aan alle regels van het VFR
  • minimaal 1 jaar lid zijn van de WHWTCN
  • binnen 3 weken na een dekking een kopie van de dekaangifte en de kopieën van de show kwalificaties en het ECVO onderzoek formulier met een geldigheid van maximaal 12 maanden van beide ouderdieren in te dienen bij de gezondheidscommissie mailto:gezondheid@whwtc.nl
  • een geboortebericht in te dienen bij de gezondheidscommissie
  • M.i.v. 28-03-2015 komen fokkers die meer dan 20 pups per jaar fokken niet in aanmerking op de lijst van fokkers, zij mogen ook geen kennel advertentie plaatsen in het Westie Nieuws. . Peildatum voor het aantal gefokte Westies is 31 december van het voorafgaande jaar 

 
 
Heeft u interesse in een Westie pup dan dient uzelf contact op te nemen met één van onderstaande fokkers. De info betreffende beschikbare pups bij onze fokkers is van recente datum , mocht er een verandering zijn van beschikbare  pups wordt dit altijd per direct vermeld!
Voor algemene pupinfo kunt u altijd terecht bij de bestuursleden. 


 
 Afbeelding invoegen
Balmoral's Brooklet
Wilma Koster
Amsterdam  Tel.: 0652058448
Email: info@websties.nl   Website: http://websties.nl
 

 


 
 

BESTE WESTIE KENNEL 2022 EN 2023/CAITHNESS POKERFACE NJK'22 BESTE WESTIE 2023
RAAD VAN BEHEER WINNER OF WINNERS COMPETITIES
                                                                    
Geen pups beschikbaar!
Lia Meerwijk
Beesd     Tel.:0031(0)619037300
Email: mailto:caithnesswesties@planet.nl   Website: http://caithnesswesties.nl
 

 
 

 
Ingrid Vroegop
Midwolda
Tel.: 0031(0)649121280
Email: mailto:ingridvroegop@kpnmail.nl 
 

 
From Aelberts Hill
Martha de Ruiter
Haarlem
Tel.: 0031(0)235253690
Email: mailto:aelberts@tiscali.nl
 

  

 
Afbeelding invoegen
Yvonne Jagers-Hermes
Hoevelaken   Tel.: 0031(0)332580345
Email: mailto: yvonne@highlandhunters.nl  Website: http://highlandhunters.nl
 

 
 
 
Rockcliff's
Dianne de Reuver
Wamel   Tel.: 0031(0)487502338
Email: mailto:d.reuver8@upcmail.nl   Website: http://rockcliffs.nl

  

 
 
Odi en Eric Boere
Tel.: 0031(0)640106238
Email: mailto:von.haus.borg@home.nl   Website: http://von-haus-borg.weebly.com
 
 

 
 
A. van Helvoort
Susteren  Tel.: 0031(0)464491265
Email: mailto:info@withcourage.nl   Website: http://withcourage.nl
 
 

 
 

José Spiek
Baak   Tel.: 0031(0)6 51760429
Email: mailto:josespiek@planet.nl   Website: http://whittlewoods.nl