inschrijfformulier lidmaatschap

 
 
Ik wil lid worden van de West Highland White Terrier Club Nederland.
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie bedraagt € 30,00 per lid (echtparen/huishouden) € 35,00
Wilt u de contributie zelf overmaken op:
Bankrekeningnummer IBAN:NL44INGB0003989808 t.n.v.WHWTCNed. te  Almkerk
Wij versturen geen facturen, U zult de contributie zelf over moeten maken!
 

Contactpersoon:*
Gezinslid
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail adres*
Eigenaar westies
Hoe heeft u ons gevonden
Vragen/Opmerkingen

Ik zal de contributie zelf per bankrekening overmaken.

Datum

Rekeningnummer waarmee de betaling wordt gedaan:
Naam rekeninghouder:

Indien er binnen 14 dagen na publicatie in het Westie-Nieuws geen schriftelijk bezwaar wordt aangetekend, wordt u en / of het gezinslid als lid geaccepteerd.
Het Westie-Nieuws verschijnt in de maanden maart, juni, september en december.