home

Verdrietig nieuws van onze secretaresse mw. Joke Bode zij is getroffen door een ernstige ziekte. Wij willen u vragen haar niet te bellen en geen berichten op Facebook te zetten. Joke en familie hebben rust nodig in deze moeilijke tijd. Als u haar wilt steunen stuur dan een kaartje naar haar toe.
Adres: Zwartsluisje 37 -3284 LK Zuid Beijerland
Wij wensen haar en haar familie ontzettend veel sterkte!
 
 
 
Het is duidelijk, de strandwandeling zal op zondag 19 maart 2023 worden gehouden op het 
 strand van IJmuiden. Het inschrijfformulier met info vindt u nu hier op de website. inschrijfform. strandwandeling19-03-2023
 Wilt u zo snel mogelijk inschrijven zodat wij weten op hoeveel personen en Westies we kunnen
 rekenen. Dank u wel!
 
U kunt nu ook inschrijven voor de KCM van 7 mei 2023, het inschrijfformulier vindt u hier op deze website : inschrijfform.KCM 2023 
 

.                                  Afbeelding invoegen
         
 
 ________________________________________________________________________
Fokken en erfelijke oogaandoeningen.
Leden van de WHWTCN moeten, volgens het Verenigingsfokreglement(VFR), als zij een nest willen plannen voor hun fokdieren, een geldig (niet ouder dan 12 maanden) ECVO-oogonderzoek met de uitslag "vrij van erfelijke oogaandoeningen” hebben. Een uitzondering geldt voor MPP iris als met een vrije partner gebruikt.
Sinds juli 2021 geven de ECVO-oogartsen zeer lichte vormen van Cataract en MPP lens echter ook vrij voor de fokkerij. Dit wordt weergegeven in het "commentaar-vak” van het ECVO -formulier. De WHWTCN wil niet onnodig honden uitsluiten van de fokkerij, dus wij sluiten ons hierbij aan. 
Er zijn echter ook nog andere uitslagen mogelijk dan "vrij” en "niet vrij”.
 
Voorlopig niet vrij
Soms geeft een oogarts de uitslag "voorlopig niet vrij”. De oogarts wil het verloop van de mogelijke aandoening bekijken. In dit geval kunt u uw hond na 6 of 12 maanden opnieuw laten beoordelen. 
Is de uitslag dan nog "niet vrij” dan kunt u uw hond laten beoordelen door het zogenaamde ECVO- panel. Dat is een panel van meerdere oogartsen, dat eens in de twee maanden bijeenkomt om dit soort speciale gevallen te beoordelen. De uitslag van het panel is bindend. U kunt ook met uw hond naar dit panel als u een herbeoordeling wilt hebben voor een eerdere "niet vrij”-uitslag.

De oorspronkelijke uitslag blijft echter staan zo lang uw hond niet door het ECVO-panel is beoordeeld.
Een uitslag "voorlopig niet vrij” moet, tot een mogelijke herbeoordeling, beschouwd worden als "niet vrij” en er mag met honden met deze uitslag niet gefokt worden.

Onbeslist
Voor sommige erfelijke oogaandoeningen is ook de uitslag "onbeslist” mogelijk. Dit komt soms voor bij Retina Dysplasie. Het is voor de oogarts dan nog niet helemaal duidelijk of de (minimale) afwijking, die zij zien aan het oog, veroorzaakt wordt door een erfelijke oogaandoening of bijvoorbeeld door een beschadiging door een trauma. Bij een volgende oogonderzoek wordt gekeken of de kwaal verergert of dat definitief duidelijk wordt dat het om een beschadiging gaat.
Echter, zo lang het ECVO-panel de hond niet beoordeelt heeft, blijft de oorspronkelijke uitslag staan. Met honden, die een kleine beschadiging aan het oog hebben, kan uiteraard gefokt worden.  Er is, wat de ogen betreft, geen erfelijke aandoening in het spel. Ook met honden met andere (mogelijk) lichte vormen van Retina Dysplasie, die lijdt tot de uitslag "onbeslist”,  kan vaak gefokt worden. De oogarts zal dit vaak zelf al aangeven.

Bij de uitslag onbeslist moet de fokker vóór de dekking altijd contact opnemen met het bestuur.

Heeft u twijfel over de uitslag van een ECVO-onderzoek of twijfelt u of u kunt fokken met uw Westie wat betreft de ooguitslag, neem dan contact op met de gezondheidscommissie van de WHWTCN via email gezondheid@whwtc.nl
Gezondheidscommissie WHWTCN
____________________________________________________________________________
WAAR KOOP IK EEN GEZONDE PUP?
De vraag naar puppies is doordat veel mensen thuis zijn vanwege Covid-19 erg groot. Wij worden overspoeld met vragen. Ook onze leden ,die gelukkig al in het bezit zijn van een Westie, zullen in deze tijd op bijv. de wandeling met hun Westie met enige regelmaat gevraagd worden "waar komt uw Westie vandaan” ?
Om op deze vragen een goed antwoord te kunnen geven hebben we het volgende lijstje samengesteld.

Ten eerste dit, onze fokkers (op de website vermeld) houden zich aan de regels die wij als club in het fokreglement (download VFR op onze website) www.whwtcned.nl voorschrijven. Mensen die een pup zoeken moeten zelf met onze fokkers contact opnemen, wij houden als club geen wachtlijst voor puppies aan, wel kunnen wij te allen tijde info verstrekken over het geboren nest en de ouderdieren daarvan.

In het algemeen geldt:
•Onze fokkers fokken hobbymatig dwz. dat ze hun brood er niet mee verdienen. Fokkers van Westies in Nederland die meer dan 20 pups per jaar fokken kunnen geen lid van onze club worden, dus voor alle duidelijkheid alleen de fokkers op onze website voldoen aan onze eisen dit betekent o.a. dat de gebruikte ouderdieren een maximaal 1 jaar geldige ECVO ooguitslag moeten hebben. Dit is een oogonderzoek, gedaan door een oogarts, waar vastgesteld kan worden of het oog van de hond o.a. Cataract verschijnselen vertoont. De ziekte cataract veroorzaakt blindheid. Fokkers die via sociale media e.a. adverteren lid te zijn van onze club en NIET op onze lijst van aangesloten fokkers staan zijn dus GEEN lid en niet welkom bij ons omdat ze zich niet aan onze gezondheidseisen opgesteld in ons Verenigings Fokreglement houden.
•Een pup alleen verkocht mag worden als hij/zij gezond is d.w.z geen medicijnen nodig heeft. (een "standaard”antibioticakuur geven is echt NIET gebruikelijk)
•De pups en ook de volwassen honden een groot deel van hun leven in huis leven en niet in kennels.
•Dat u niet alleen de pup mag zien waar het om zal gaan, maar het hele nest inclusief de moederhond en indien aanwezig de vaderhond.
•Dat u meerdere keren mag komen kijken naar het hele nest.
•De pups goed gesocialiseerd worden, d.w.z in huis groot gebracht waardoor ze wennen aan diverse geluiden etc.
•De pups volgens de wet pas met 7 weken van de moeder mogen worden gescheiden, maar dat fokkers die lid zijn van onze club, de pups niet eerder dan 8 weken mogen afgeven (volgens ons fokreglement)
•De pup een puppyenting heeft gehad op 6 weken, het liefst ook de tweede enting op 9 weken, minimaal 3 keer ontwormd is, gechipt is en DNA afgenomen is. U ontvangt later als de DNA test heeft uitgewezen dat de beide ouderdieren inderdaad van het pupje zijn de stamboom, het DNA profiel bewijs en een registratiebewijs van de Raad van Beheer. Ook ontvangt u direct bij het afgeven van de pup het Paspoort voor gezelschapsdieren van de fokker.
Bij deze dierenarts (die met naam en telefoonnummer in het paspoort staat) zou u ook info kunnen vragen over de pup en ouderdieren van de fokker. In dit paspoort vindt u naast de info betreffende de gegeven enting(en)/wormenkuurtjes ook de opmerkingen die de dierenarts heeft geplaatst bij de controle(s) en de entingen. De info betreffende het paspoort kan door de fokker aan de aspirant koper worden getoond als bekend is om welke pup het gaat.
•De aspirant koper moet voldoende info krijgen over de opvoeding/ voeding/vachtverzorging. Er moet zeker voor een week voeding meegegeven worden en een voedingsschema alsook een kleedje waar de pup aan gewend is om op te slapen en het liefst ook wat van de puppyspeeltjes. Bij een goede fokker krijgt u een heel puppy pakket mee.
•De fokker meldt het nest aan bij de databank honden van de Raad van Beheer; de nieuwe eigenaar registreert vervolgens de aankoop bij deze databank.
•Indien de pup toch een kleine afwijking heeft dient u daar volledig van op de hoogte te worden gebracht en zou u dit  nog voordat u de pup koopt met de dierenarts kunnen overleggen, maar zal dit zeker in de verkoopovereenkomst vermeld moeten worden.
•U te allen tijden terug kunt vallen op adviezen van de fokker.
•De rechten en plichten t.a.v de koper van de pup en de rechten en plichten van de fokker duidelijk verwoord staan in een koopovereenkomst (een voorbeeld van een koopovereenkomst vindt u bij de downloads op onze website)
Tot slot: 
U moet vertrouwen hebben in een fokker, bij twijfel NIET DOEN!
Ga niet af op mooie verhalen/foto’s op bijv. sociale media en koop geen hond via Marktplaats.
Heeft u ergens anders een nest gevonden dan bij de bij ons aangesloten fokkers ook dan kunt u contact opnemen met onze club gezondheid@whwtc.nl voor info betreffende de fokker en de ouderdieren van het nest. 
Voor alles geldt, liever even wachten ook al is dat nog zo moeilijk dan een verkeerde aankoop te doen.
 
Overlijden Martin v.d.Weijer 
Op 30 oktober j.l. is Martin v.d.Weijer overleden op 95 jarige leeftijd. Hij is op vredige wijze thuis in zijn slaap overleden en op 7 november is er in familiekring afscheid van hem genomen.De kynologie verliest hiermee zijn nestor en ik mag wel zeggen een icoon. Dhr.v.d.Weijer was all-round keurmeester met een enorme kennis van en passie voor rashonden. Daarbij was hij vele jaren bestuurslid en directeur van het bureau van de Raad van Beheer. Bovendien organisator van de Winner tentoonstelling en de Wereldtentoonstelling 1985. Dit alles in een tijd van grote bloei van de Nederlandse kynologie. Hij was lid van verdienste van de Nederlandse kynologie(de hoogste onderscheiding op dit gebied) en erelid van vele rasverenigingen, waaronder de West Highland White Terrier Club Nederland. Ook was hij vele jaren voorzitter van onze vereniging en niet te vergeten ooit eigenaar van een Westie. Menigeen zal hem ook herinneren van zijn vele smakelijke anekdotes die hij met veel humor kon vertellen.
De kynologie verliest in hem een tot het laatst betrokken grootheid.
De WHWTCN heeft hem herdacht met een bloemengroet.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.
Namens het bestuur van de WHWTCN
Bericht van de Raad van Beheer 
Wij hebben op de mailing over de start van IT4Dogs en de normenmatrix reacties ontvangen van een aantal rasverenigingen op de ingeregelde normen.
Dit betekent dat er voor een aantal rassen nog wijzigingen in IT4Dogs in de normenmatrix doorgevoerd moeten worden. Deze rassen staan vermeld op de website.
Bij sommige rasverenigingen moeten er nog regels in het VFR worden aangepast zodat ze aansluiten  op de normenmatrix. Daarvoor is overleg tussen het bestuur en de leden van de rasvereniging en goedkeuring door de algemene vergadering van de rasvereniging noodzakelijk. Met de corona-maatregelen van het afgelopen jaar blijkt dit een uitdaging om te organiseren waardoor dit vertraging opgelopen heeft.  
Dit betekent dat de ingangsdatum controle normenmatrix wordt verschoven naar 1 mei 2021.
Dat geeft de verenigingen de tijd om de normen in het VFR formeel aan te passen, de Raad de tijd om de gewenste aanpassingen bij de normenmatrix door te voeren bij de rassen en de fokkers extra tijd om eventuele onderzoeken te laten doen en te registreren.  Dit betekent ook dat in de Mijn RvB-omgeving in IT4Dogs er in eerste instantie geen proefcombinatie reu/teef ingevoerd kan worden. Zodra de normen aangepast zijn is dit beschikbaar voor de eerste 100 vermelde rassen.  
Voor alle overige functionaliteiten heeft het verschuiven van de termijn van de normenmatrix geen gevolgen en blijft alles gepland zoals aangegeven. De livegang van IT4Dogs blijft dus gewoon 1 december aanstaande.  Wij hebben alle informatie op de website aangepast naar de nieuwe ingangsdatum van 1 mei 2021 voor de normenmatrix.Meer informatie over IT4Dogs vindt u op www.houdenvanhonden.nl/IT4Dogs

Meer informatie over de normenmatrix vindt u op www.houdenvanhonden.nl/normenmatrix

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking en hopen dat u vanaf 1 december a.s. met plezier gebruik gaat maken van IT4Dogs. 
Toevoeging
Met de inwerkingstelling van het nieuwe IT systeem van de Raad per 1 dec.a.s. wijzigt ook het Basisreglement welzijn en gezondheid en daarmee automatisch alle VFR' s .
KR art VIII2 (per. 1 dec.2020): een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, vader, broer, HALFBROER, zoon en kleinzoon.                                                                                             
                                                               
   
Bericht van de Raad van Beheer
Op de presentaties en de voorstellen van het voorgenomen gezondheidsbeleid zijn zoals eerder aangegeven veel reacties en vragen gekomen.  
Zoals beloofd zijn de antwoorden vandaag gepubliceerd.  
U kunt deze vinden op de pagina ‘Concept gezondheidsbeleid’ op onze website.
U vindt daar ook nog de bijbehorende video-presentaties en de concept voorstellen in tekst.  
Bij de antwoorden op de vragen is ook de bijbehorende indiener van de vragen vermeld. 
 
U vindt alle informatie op www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid 

Bericht van de Raad van Beheer
De overheid is al langere tijd bezig met verbetering van de identificatie en registratie van honden.
Daarvoor is er een concept amvb - besluit verbetering identificatie en registratie van honden in consultatie gegaan.
De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

De Raad van Beheer adviseert fokkers en houders van honden om de concept maatregel te lezen en eventueel te reageren naar de overheid.
Wij verzoeken u dan ook om deze informatie onder uw leden en andere mogelijke belanghebbenden te delen.
De Raad van Beheer is vanuit haar rol als officiële databank en als grootste professionele identificatie & registratie-organisatie van honden in het voortraject betrokken geweest en zal dat uiteraard ook in het vervolgtraject zijn.

Deze AMvB beoogt het verbeteren van het identificatie- en registratiesysteem voor honden (I&R-hond). In het vernieuwde I&R-hond worden meer betrokkenen bij I&R-hond geregistreerd, is het hondenpaspoort verplicht voor alle honden en zijn technische verbeteringen gedaan. Ook is er een sluitende chiplogistiek en paspoortlogistiek gerealiseerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:
Houders van honden
Leveranciers van hondenpaspoorten
Leveranciers van chips met de Nederlandse landcode (528-chips)
Aangewezen databanken
Dierenartsen en andere diergeneeskundigen
Beroepsmatige chippers van honden
Hondenfokkers en particulieren die een nestje fokken
Importeurs van honden
Verwacht wordt met deze AMvB de misstanden in de hondenhandel terug te kunnen dringen.

Deze consultatie is te vinden door te klikken op de volgende link:

https://www.internetconsultatie.nl/identificatieregistratiehonden


Mededeling van de Raad van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid.  
Uw suggesties graag uiterlijk 1 augustus mailen aan secretaris.whwtcn@gmail.com
            ECVO oogonderzoek. 

Nu de corona crisis enigermate onder controle is en het Kabinet de regels aan het versoepelen is, willen ook wij het screenend ECVO-oogonderzoek weer mogelijk maken vanaf 11 mei a.s.

We zullen echter nog steeds rekening moeten houden met de regels, zoals de uitgebreide hygiënemaatregelen, het 1.5 m afstand bewaren en het beperken van het aantal contacten.
Dit betekent dat het ECVO-oogonderzoek onder voorwaarden zal worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de ruimtelijke en personele mogelijkheden van de diverse klinieken, waar het ECVO-onderzoek wordt uitgevoerd, kunnen de beperkende maatregelen en de datum waarop de onderzoeken worden hervat verschillen. De betreffende kliniek zal u van deze corona maatregelen en beperkingen op de hoogte stellen.

U zult begrijpen dat we door deze maatregelen nog niet in staat zijn het "normale” aantal ECVO-oogonderzoeken te doen. Dit betekent dat we u vragen om kritisch te kijken welk oogonderzoek nu echt nodig is en welk oogonderzoek nog kan wachten.
Hoe beter we deze voorzichtige start laten verlopen, hoe sneller we het aantal ECVO-oogonderzoeken mogelijk weer kunnen verhogen. Want ook wij hopen u zo snel mogelijk weer normaal van dienst te kunnen zijn.

Wij wensen u veel sterkte in deze tijd en blijf gezond!
Namens het ECVO-panel, met vriendelijke groet,

Mededeling

Beste leden fokkers,

We hebben onderstaand bericht ontvangen van het ECVO panel en de reactie daarop van de Raad van Beheer

Bericht van het ECVO panel.
In verband met de Coronacrisis worden verregaande maatregelen getroffen die ook effect hebben op de ECVO-oogonderzoeken. Cruciale zaken zijn daarbij het thuiswerken, verminderen van contacten, 1.5 meter afstand houden en uitgebreide hygiënemaatregelen.

Uw dierenarts oogarts kan helaas niet thuis werken en wordt in het dagelijks werk geconfronteerd met het feit dat de 1.5 meter afstand vaak niet haalbaar is en dat er via uw huisdier toch continu contact is. Vanwege de veiligheid van ons personeel, onze omgeving maar ook onszelf is het dan ook noodzakelijk dat wij contacten die niet strikt noodzakelijk zijn voorlopig moeten annuleren. En dit betekent dat de ECVO-oogonderzoeken tot tenminste 1 juni niet meer worden uitgevoerd. Mocht er een zeer dringende reden zijn waarom een ECVO-onderzoek toch zou moeten worden gedaan, dan kunt u contact opnemen met één van de oogartsen om te overleggen of het risico aanvaardbaar lijkt.

Wij vragen om uw begrip en hopen dat u zult begrijpen dat dit ook voor ons een moeilijke beslissing is geweest. Maar alleen op deze manier kunnen wij klaar blijven staan voor het zieke dier, de oogheelkundige patiënt, en toch het aantal contacten verminderen. Hoe meer wij ons met z’n allen aan de regels houden, hoe sneller we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Wij wensen u veel sterkte in deze tijd en blijf gezond! Namens het ECVO-panel, met vriendelijke groet,

R.R.O.M. van de Sandt Dierenarts Specialist Oogheelkunde Secretaris ECVO-panel NL

Reactie op het bericht van het ECVO panel van de Raad van Beheer.
De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Uitsluitend voor deze rassen(Cavalier King Charles Spaniel, Eng.Bulldog) geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.
Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden) als het de aanvullende voorwaarde voor stamboomuitgifte betekent
Voor alle andere rassen blijft geldigheidsduur van 12 maanden, zoals vermeld in het VFR van de WHWTCN.

 ________________________________________________________________________________
  Met ingang van 01-11-2019 is het bankrekeningnummer voor betalen van de contributie veranderd!
 Uw contributie bijdrage voor 2020 graag overmaken op IBAN:NL44INGB0003989808 van de 
 WHWTCN te Zuid-Beijerland. Dank u wel.
__________________________________________________________________________________ 
Waarschuwing!
De WHWTCN West Highland White Terrier Club Nederland heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van dit ras. Hieronder valt zeker het toezien op de gezondheid, speciaal op de gezondheid van de ouderdieren waar mee gefokt wordt. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze fokkers en mede daarom hebben wij een zeer selecte groep van fokkers van dit mooie ras. Zij voldoen aan de hoge eisen die wij stellen aan de ouderdieren waar mee gefokt wordt. U vindt onze fokkers op onze website www.whwtcned.nl
Nu is het al geruime tijd gaande dat er fokkers van de Westie in Nederland zijn die NIET bij ons aangesloten zijn (en dus ook kunnen fokken zonder aan onze hoge gezondheidseisen te voldoen) die de aspirant kopers wijs maken dat zij lid zijn van de WHWTCN. Meestal wordt dan de algemene term lid van de westie club gebruikt, wij willen u er echter op wijzen dat alleen de fokkers die op onze website vermeld staan lid zijn van de WHWTCN.
Wilt u info over een door u gevonden nest in Nederland dan kunt u altijd contact opnemen met de gezondheidscommissie van de WHWTCN gezondheid@whwtc.nl
   
 
 
  

                  Uitslag Westie Top-Tien 2019

 

Nr. 1  reu   Caithness Phineas Phinn met 82 punten (7 shows)

Nr. 2  teef  Caithness Philia met 58 punten  (8 shows)  

Nr. 3  reu   Miracle Jake from Aelberts Hill 57 punten (8 shows) 

Nr. 4  reu   Karesinda’s Faru Fulman 48 punten (8 shows) 

Nr. 5  teef  Pixel’s  Senza Pari Dolce Con Spirito 44 punten (6 shows) 

Nr. 6  teef  Charise’s White Special-Pie 37 punten (5 shows) 

Nr. 7  reu   Caithness Pearson  34 punten (5 shows) 

Nr. 8  teef  Karesinda’s Ebla Merita 22 punten (2 shows) 

Nr. 9  reu   Caithness Princeton  19 punten (2 shows) 

Nr.10 teef   Rockcliff’s Kiss of Fire 10 punten (1 show)

 

 
 Onze Westie-Shop     Webshop
Met heel veel leuke Westie artikelen, zoals bijv. de zeer geliefde sjaals in rood/blauw/grijs/geel. Nieuwe sjaals en het linnengoed met geborduurde Westie. Let op: voor de verzendkosten van kleine artikelen zoals de pannenlap etc. bestel deze artikelen  i.v.m lagere verzendkosten even telefonisch bij 0183-402664.
  

CLUB AGENDA 2020
02-02-2020   Alg. Ledenvergadering in "t Veerhuis te Nieuwegein 
19-04-2020   Strandwandeling Hoek van Holland                                            
20-09-2020   Najaarswandeling Lage Vuursche
11-10-2020   KCM in 't Veerhuis te Nieuwegein                                                                                                       
                                                     

                          

 

***********************************************************************************
 

 

Nogmaals het volgende verzoek aan de leden/exposanten:

Wilt u dat uw tentoonstellingsuitslag op de website geplaatst word, mailt u dan de volledige uitslag van de Westies die dag door aan eindred.whwtcned@kpnmail.nl vergezeld van een foto van de uitslagen op het uitslagenbord en tevens een foto van de ingeschreven westies in de catalogus. Wij vermelden alleen de plaatsingen in de groep en de plaatsingen voor de Best in Show na de controle van die uitslagen gepubliceerd op de site van de Raad van Beheer .

 


  
 

Privacy verklaring WHWTCN 

De West Highland White Terrier Club Nederland is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, die de belangen van het ras West Highland White Terrier behartigd. Zij is gevestigd op het adres Zwartsluisje 37, 3284 LK Zuid-Beijerland, email secretaris@whwtc.nl. Dit is het adres van de secretaris Mw.J.Bode-van de Meeberg

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens, die wij ten behoeve van de WHWTCN verwerken.
De WHWTCN verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt als lid van onze diensten, doordat u informatie opvraagt en/of u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt .

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Foto's die worden aangeleverd en op onze evenementen worden gemaakt, worden alleen dan niet geplaatst mits daar uitdrukkelijk om verzocht wordt. Anders geeft men automatisch toestemming!                                                                           _________________________________________

 


Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor; ledenlijst, verzendlijst clubblad, afhandeling van uw vragen, afhandeling van uw betaling en inschrijvingen voor activiteiten. Tevens op de website en via Westiemail ten behoeve van tentoonstellingsuitslagen en vermelding op de fokkerlijst.

Uw persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan de Raad van Beheer(statutaire verplichting)

Persoonsgegevens blijven tijdens en 5 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap zorgvuldig bewaard. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat.

__________________________________


 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


De WHWT CLUB NED. bestaat 40 jaar!

 
 
 
 
 

 


 

Nogmaals de uitleg van de ECVO rapportage

 

Sinds 1 december 2004 heeft de WHWTCN een schriftelijke overeenkomst(ook wel convenant genoemd) met de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn(GGW) van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, betreffende het toezenden van ECVO ooguitslagenvan deze afdeling GGW naar het secretariaat van de WHWTCN. Deze overeenkomst is goedgekeurd door de ALV van de WHWTCN en ondertekend door het bestuur. De overeenkomst houdt o.a. in, dat de vereniging te kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan één of meerdere onderzoeken ter opsporing en bestrijding van erfelijke ziekten. Het gaat hierbij om geprotocolleerde onderzoeken, zoals het ECVO onderzoek.

De overeenkomst houdt verder in dat de rasvereniging periodiek(meestal per kwartaal) de ECVO -uitslagen van ALLE Westies in een excel-bestand toegestuurd krijgt. Hierbij worden geen namen van de eigenaar van de hond vermeld. De uitslagen komen pas beschikbaar na de 6 weken, waarin de eigenaar van de hond nog beroep kan aantekenen bij de ECVO tegen de uitslag van het onderzoek.
Als rasvereniging zijn wij verplicht de uitslagen ter publicatie over te nemen, zoals deze worden aangeleverd door GGW. De uitslagen zijn in principe gelijk aan de uitslagen die te vinden zijn op de pagina "gezondheidsonderzoeken online” op de website van de Raad van Beheer. Zit er een verschil in deze uitslagen, dan dient de eigenaar zelf contact hierover op te nemen met de afdeling GGW.

De uitslag van een ECVO oogonderzoek is 12 maanden geldig.
Bij sommige afwijkingen, zoals MPP iris, is het mogelijk, dat bij een volgend onderzoek de afwijking niet meer waarneembaar is. De eerdere(slechtste) uitslag, waarbij de afwijking nog wel te zien was, blijft dan staan als uitslag. Pas na een onderzoek door het ECVO-panel(een beoordeling door drie ECVO-oogartsen) is er een definitieve uitslag. Deze uitslag wordt dan ook vermeld,zowel op de website van de Raad van Beheer als in de berichtgeving aan de rasvereniging. Voor deze uitslag geldt geen beroepstermijn en deze wordt direct meegedeeld aan belanghebbenden.

De uitslag "voorlopig niet vrij” wordt slechts 1 keer gegeven. Wordt de hond na bijv. 6 maanden opnieuw onderzocht en is de uitslag "niet vrij”, dan is dat de definitieve uitslag. Is de uitslag echter "vrij”, dan blijft toch ” (voorlopig) niet vrij” staan tot het ECVO-panel zich uitgesproken heeft.
 

Dan zijn er nog oogafwijkingen ,die chirurgische te verhelpen zijn, zoals Entropion, Ectropion, Distichiasis, RD (multi) focaal en CEA. Zijn deze afwijkingen eenmaal waargenomen, dan blijft de uitslag altijd staan.  

Van honden, die een NHSB nummer hebben en in het buitenland door een oogarts zijn onderzocht, wordt ook de uitslag verwerkt. Voorwaarden zij echter dat de oogarts namens de ECVO ooguitslagen mag uitschrijven en deze oogarts moet het voorblad van het ECVO-formulier, met originele handtekening van de eigenaar, rechtstreeks aan de afdeling GGW sturen. ECVO specialisten (o.a.diplomats)zijn te vinden op www.ecvo.org.