home


 

                                                                  LAATSTE NIEUWS !
                                        De KCM van 16 juni a.s. gaat helaas NIET door 
                                        de doelstelling van minimaal 15 aanmeldingen is niet gehaald.


Het weer viel niet erg mee, maar de stemming was opperbest, hier een sfeer impressie van de voorjaarswandeling van 24 maart 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
     Een sfeer impressie van de najaarswandeling op 24-09-2023 op het landgoed Mariënwaerdt

          Er is een nieuwe facebookpagina gemaakt voor de WHWTCN, de nieuwe link 
                                hiervoor is:
                                https://www.facebook.com/profile.php?id=100092615826821  
 

 

 
Vandaag ontvingen wij het bericht wat we niet wilde ontvangen met  daarin de mededeling van  het overlijden van onze lieve vriendin en medebestuurslid Joke Bode-v.d.Meeberg. Het is nog nauwelijks te bevatten dat we nooit meer met haar samen alles in de kynologie zullen meemaken. Joke zette zich jarenlang met hart en ziel in voor de Westie Club en voor haar geliefde ras de West Highland White Terrier. Als zeer bewogen keurmeester/fokker/bestuurslid, maar ook als exposant van de Morgain le Fay Westies, waarmee zij ook meerdere kampioenschappen behaalde en twee Ned. Kampioenstitels, bestond en genoot zij een groot deel van haar leven van alle aspecten van de kynologie.
Joke, we missen je nu al en je zult voor altijd in ons hart blijven.
Wij wensen Peter,Camiel,Vincent hun echtgenotes en de kleinkinderen alle warmte en sterkte toe om in deze moeilijke tijd dit verlies te kunnen dragen.
Joke rust in vrede.
Afbeelding invoegen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  Afbeelding invoegen
              strandwandeling 2023
 

.                                  Afbeelding invoegen
                   najaarswandeling 2022
 
________________________________________________________________________
Fokken en erfelijke oogaandoeningen.
Leden van de WHWTCN moeten, volgens het Verenigingsfokreglement(VFR), als zij een nest willen plannen voor hun fokdieren, een geldig (niet ouder dan 12 maanden) ECVO-oogonderzoek met de uitslag "vrij van erfelijke oogaandoeningen” hebben. Een uitzondering geldt voor MPP iris als met een vrije partner gebruikt.
Sinds juli 2021 geven de ECVO-oogartsen zeer lichte vormen van Cataract en MPP lens echter ook vrij voor de fokkerij. Dit wordt weergegeven in het "commentaar-vak” van het ECVO -formulier. De WHWTCN wil niet onnodig honden uitsluiten van de fokkerij, dus wij sluiten ons hierbij aan. 
Er zijn echter ook nog andere uitslagen mogelijk dan "vrij” en "niet vrij”.
 
Voorlopig niet vrij
Soms geeft een oogarts de uitslag "voorlopig niet vrij”. De oogarts wil het verloop van de mogelijke aandoening bekijken. In dit geval kunt u uw hond na 6 of 12 maanden opnieuw laten beoordelen. 
Is de uitslag dan nog "niet vrij” dan kunt u uw hond laten beoordelen door het zogenaamde ECVO- panel. Dat is een panel van meerdere oogartsen, dat eens in de twee maanden bijeenkomt om dit soort speciale gevallen te beoordelen. De uitslag van het panel is bindend. U kunt ook met uw hond naar dit panel als u een herbeoordeling wilt hebben voor een eerdere "niet vrij”-uitslag.

De oorspronkelijke uitslag blijft echter staan zo lang uw hond niet door het ECVO-panel is beoordeeld.
Een uitslag "voorlopig niet vrij” moet, tot een mogelijke herbeoordeling, beschouwd worden als "niet vrij” en er mag met honden met deze uitslag niet gefokt worden.

Onbeslist
Voor sommige erfelijke oogaandoeningen is ook de uitslag "onbeslist” mogelijk. Dit komt soms voor bij Retina Dysplasie. Het is voor de oogarts dan nog niet helemaal duidelijk of de (minimale) afwijking, die zij zien aan het oog, veroorzaakt wordt door een erfelijke oogaandoening of bijvoorbeeld door een beschadiging door een trauma. Bij een volgende oogonderzoek wordt gekeken of de kwaal verergert of dat definitief duidelijk wordt dat het om een beschadiging gaat.
Echter, zo lang het ECVO-panel de hond niet beoordeelt heeft, blijft de oorspronkelijke uitslag staan. Met honden, die een kleine beschadiging aan het oog hebben, kan uiteraard gefokt worden.  Er is, wat de ogen betreft, geen erfelijke aandoening in het spel. Ook met honden met andere (mogelijk) lichte vormen van Retina Dysplasie, die lijdt tot de uitslag "onbeslist”,  kan vaak gefokt worden. De oogarts zal dit vaak zelf al aangeven.

Bij de uitslag onbeslist moet de fokker vóór de dekking altijd contact opnemen met het bestuur.

Heeft u twijfel over de uitslag van een ECVO-onderzoek of twijfelt u of u kunt fokken met uw Westie wat betreft de ooguitslag, neem dan contact op met de gezondheidscommissie van de WHWTCN via email gezondheid@whwtc.nl
Gezondheidscommissie WHWTCN
____________________________________________________________________________
WAAR KOOP IK EEN GEZONDE PUP?
De vraag naar puppies is doordat veel mensen thuis zijn vanwege Covid-19 erg groot. Wij worden overspoeld met vragen. Ook onze leden ,die gelukkig al in het bezit zijn van een Westie, zullen in deze tijd op bijv. de wandeling met hun Westie met enige regelmaat gevraagd worden "waar komt uw Westie vandaan” ?
Om op deze vragen een goed antwoord te kunnen geven hebben we het volgende lijstje samengesteld.

Ten eerste dit, onze fokkers (op de website vermeld) houden zich aan de regels die wij als club in het fokreglement (download VFR op onze website) www.whwtcned.nl voorschrijven. Mensen die een pup zoeken moeten zelf met onze fokkers contact opnemen, wij houden als club geen wachtlijst voor puppies aan, wel kunnen wij te allen tijde info verstrekken over het geboren nest en de ouderdieren daarvan.

In het algemeen geldt:
•Onze fokkers fokken hobbymatig dwz. dat ze hun brood er niet mee verdienen. Fokkers van Westies in Nederland die meer dan 20 pups per jaar fokken kunnen geen lid van onze club worden, dus voor alle duidelijkheid alleen de fokkers op onze website voldoen aan onze eisen dit betekent o.a. dat de gebruikte ouderdieren een maximaal 1 jaar geldige ECVO ooguitslag moeten hebben. Dit is een oogonderzoek, gedaan door een oogarts, waar vastgesteld kan worden of het oog van de hond o.a. Cataract verschijnselen vertoont. De ziekte cataract veroorzaakt blindheid. Fokkers die via sociale media e.a. adverteren lid te zijn van onze club en NIET op onze lijst van aangesloten fokkers staan zijn dus GEEN lid en niet welkom bij ons omdat ze zich niet aan onze gezondheidseisen opgesteld in ons Verenigings Fokreglement houden.
•Een pup alleen verkocht mag worden als hij/zij gezond is d.w.z geen medicijnen nodig heeft. (een "standaard”antibioticakuur geven is echt NIET gebruikelijk)
•De pups en ook de volwassen honden een groot deel van hun leven in huis leven en niet in kennels.
•Dat u niet alleen de pup mag zien waar het om zal gaan, maar het hele nest inclusief de moederhond en indien aanwezig de vaderhond.
•Dat u meerdere keren mag komen kijken naar het hele nest.
•De pups goed gesocialiseerd worden, d.w.z in huis groot gebracht waardoor ze wennen aan diverse geluiden etc.
•De pups volgens de wet pas met 7 weken van de moeder mogen worden gescheiden, maar dat fokkers die lid zijn van onze club, de pups niet eerder dan 8 weken mogen afgeven (volgens ons fokreglement)
•De pup een puppyenting heeft gehad op 6 weken, het liefst ook de tweede enting op 9 weken, minimaal 3 keer ontwormd is, gechipt is en DNA afgenomen is. U ontvangt later als de DNA test heeft uitgewezen dat de beide ouderdieren inderdaad van het pupje zijn de stamboom, het DNA profiel bewijs en een registratiebewijs van de Raad van Beheer. Ook ontvangt u direct bij het afgeven van de pup het Paspoort voor gezelschapsdieren van de fokker.
Bij deze dierenarts (die met naam en telefoonnummer in het paspoort staat) zou u ook info kunnen vragen over de pup en ouderdieren van de fokker. In dit paspoort vindt u naast de info betreffende de gegeven enting(en)/wormenkuurtjes ook de opmerkingen die de dierenarts heeft geplaatst bij de controle(s) en de entingen. De info betreffende het paspoort kan door de fokker aan de aspirant koper worden getoond als bekend is om welke pup het gaat.
•De aspirant koper moet voldoende info krijgen over de opvoeding/ voeding/vachtverzorging. Er moet zeker voor een week voeding meegegeven worden en een voedingsschema alsook een kleedje waar de pup aan gewend is om op te slapen en het liefst ook wat van de puppyspeeltjes. Bij een goede fokker krijgt u een heel puppy pakket mee.
•De fokker meldt het nest aan bij de databank honden van de Raad van Beheer; de nieuwe eigenaar registreert vervolgens de aankoop bij deze databank.
•Indien de pup toch een kleine afwijking heeft dient u daar volledig van op de hoogte te worden gebracht en zou u dit  nog voordat u de pup koopt met de dierenarts kunnen overleggen, maar zal dit zeker in de verkoopovereenkomst vermeld moeten worden.
•U te allen tijden terug kunt vallen op adviezen van de fokker.
•De rechten en plichten t.a.v de koper van de pup en de rechten en plichten van de fokker duidelijk verwoord staan in een koopovereenkomst (een voorbeeld van een koopovereenkomst vindt u bij de downloads op onze website)
Tot slot: 
U moet vertrouwen hebben in een fokker, bij twijfel NIET DOEN!
Ga niet af op mooie verhalen/foto’s op bijv. sociale media en koop geen hond via Marktplaats.
Heeft u ergens anders een nest gevonden dan bij de bij ons aangesloten fokkers ook dan kunt u contact opnemen met onze club gezondheid@whwtc.nl voor info betreffende de fokker en de ouderdieren van het nest. 
Voor alles geldt, liever even wachten ook al is dat nog zo moeilijk dan een verkeerde aankoop te doen.
                                                                   
                                                               
 
Bericht van de Raad van Beheer
Op de presentaties en de voorstellen van het voorgenomen gezondheidsbeleid zijn zoals eerder aangegeven veel reacties en vragen gekomen.  
Zoals beloofd zijn de antwoorden vandaag gepubliceerd.  
U kunt deze vinden op de pagina ‘Concept gezondheidsbeleid’ op onze website.
U vindt daar ook nog de bijbehorende video-presentaties en de concept voorstellen in tekst.  
Bij de antwoorden op de vragen is ook de bijbehorende indiener van de vragen vermeld. 
 
U vindt alle informatie op www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid 

Bericht van de Raad van Beheer

De overheid is al langere tijd bezig met verbetering van de identificatie en registratie van honden.
Daarvoor is er een concept amvb - besluit verbetering identificatie en registratie van honden in consultatie gegaan.
De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

De Raad van Beheer adviseert fokkers en houders van honden om de concept maatregel te lezen en eventueel te reageren naar de overheid.
Wij verzoeken u dan ook om deze informatie onder uw leden en andere mogelijke belanghebbenden te delen.
De Raad van Beheer is vanuit haar rol als officiële databank en als grootste professionele identificatie & registratie-organisatie van honden in het voortraject betrokken geweest en zal dat uiteraard ook in het vervolgtraject zijn.

Deze AMvB beoogt het verbeteren van het identificatie- en registratiesysteem voor honden (I&R-hond). In het vernieuwde I&R-hond worden meer betrokkenen bij I&R-hond geregistreerd, is het hondenpaspoort verplicht voor alle honden en zijn technische verbeteringen gedaan. Ook is er een sluitende chiplogistiek en paspoortlogistiek gerealiseerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:
Houders van honden
Leveranciers van hondenpaspoorten
Leveranciers van chips met de Nederlandse landcode (528-chips)
Aangewezen databanken
Dierenartsen en andere diergeneeskundigen
Beroepsmatige chippers van honden
Hondenfokkers en particulieren die een nestje fokken
Importeurs van honden
Verwacht wordt met deze AMvB de misstanden in de hondenhandel terug te kunnen dringen.

Deze consultatie is te vinden door te klikken op de volgende link:

https://www.internetconsultatie.nl/identificatieregistratiehonden

________________________________________________________________________________
Waarschuwing!
De WHWTCN West Highland White Terrier Club Nederland heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van dit ras. Hieronder valt zeker het toezien op de gezondheid, speciaal op de gezondheid van de ouderdieren waar mee gefokt wordt. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze fokkers en mede daarom hebben wij een zeer selecte groep van fokkers van dit mooie ras. Zij voldoen aan de hoge eisen die wij stellen aan de ouderdieren waar mee gefokt wordt. U vindt onze fokkers op onze website www.whwtcned.nl
Nu is het al geruime tijd gaande dat er fokkers van de Westie in Nederland zijn die NIET bij ons aangesloten zijn (en dus ook kunnen fokken zonder aan onze hoge gezondheidseisen te voldoen) die de aspirant kopers wijs maken dat zij lid zijn van de WHWTCN. Meestal wordt dan de algemene term lid van de westie club gebruikt, wij willen u er echter op wijzen dat alleen de fokkers die op onze website vermeld staan lid zijn van de WHWTCN.
Wilt u info over een door u gevonden nest in Nederland dan kunt u altijd contact opnemen met de gezondheidscommissie van de WHWTCN gezondheid@whwtc.nl
   
 

 
 Onze Westie-Shop     Webshop
Met heel veel leuke Westie artikelen, zoals bijv. de zeer geliefde sjaals in rood/blauw/grijs/geel. Nieuwe sjaals en het linnengoed met geborduurde Westie. Let op: voor de verzendkosten van kleine artikelen zoals de pannenlap etc. bestel deze artikelen  i.v.m lagere verzendkosten even telefonisch bij 0183-402664.


                                                     

                         


Privacy verklaring WHWTCN 

De West Highland White Terrier Club Nederland is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, die de belangen van het ras West Highland White Terrier behartigd. Zij is gevestigd op het adres Zandwijk 4 4286 LD Almkerk email gezondheid@whwtc.nl Dit is het adres van de secretaris Mw.Wil van Maanen-Houtzager

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens, die wij ten behoeve van de WHWTCN verwerken.
De WHWTCN verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt als lid van onze diensten, doordat u informatie opvraagt en/of u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt .

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Foto's die worden aangeleverd en op onze evenementen worden gemaakt, worden alleen dan niet geplaatst mits daar uitdrukkelijk om verzocht wordt. Anders geeft men automatisch toestemming!                                                                           _________________________________________

 


Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor; ledenlijst, verzendlijst clubblad, afhandeling van uw vragen, afhandeling van uw betaling en inschrijvingen voor activiteiten. Tevens op de website en via Westiemail ten behoeve van tentoonstellingsuitslagen en vermelding op de fokkerlijst.

Uw persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan de Raad van Beheer(statutaire verplichting)

Persoonsgegevens blijven tijdens en 5 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap zorgvuldig bewaard. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat.

__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 

 


 

Nogmaals de uitleg van de ECVO rapportage

 Sinds 1 december 2004 heeft de WHWTCN een schriftelijke overeenkomst(ook wel convenant genoemd) met de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn(GGW) van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, betreffende het toezenden van ECVO ooguitslagenvan deze afdeling GGW naar het secretariaat van de WHWTCN. Deze overeenkomst is goedgekeurd door de ALV van de WHWTCN en ondertekend door het bestuur. De overeenkomst houdt o.a. in, dat de vereniging te kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan één of meerdere onderzoeken ter opsporing en bestrijding van erfelijke ziekten. Het gaat hierbij om geprotocolleerde onderzoeken, zoals het ECVO onderzoek.


De overeenkomst houdt verder in dat de rasvereniging periodiek(meestal per kwartaal) de ECVO -uitslagen van ALLE Westies in een excel-bestand toegestuurd krijgt. Hierbij worden geen namen van de eigenaar van de hond vermeld. De uitslagen komen pas beschikbaar na de 6 weken, waarin de eigenaar van de hond nog beroep kan aantekenen bij de ECVO tegen de uitslag van het onderzoek.
Als rasvereniging zijn wij verplicht de uitslagen ter publicatie over te nemen, zoals deze worden aangeleverd door GGW. De uitslagen zijn in principe gelijk aan de uitslagen die te vinden zijn op de pagina "gezondheidsonderzoeken online” op de website van de Raad van Beheer. Zit er een verschil in deze uitslagen, dan dient de eigenaar zelf contact hierover op te nemen met de afdeling GGW.

De uitslag van een ECVO oogonderzoek is 12 maanden geldig.
Bij sommige afwijkingen, zoals MPP iris, is het mogelijk, dat bij een volgend onderzoek de afwijking niet meer waarneembaar is. De eerdere(slechtste) uitslag, waarbij de afwijking nog wel te zien was, blijft dan staan als uitslag. Pas na een onderzoek door het ECVO-panel(een beoordeling door drie ECVO-oogartsen) is er een definitieve uitslag. Deze uitslag wordt dan ook vermeld,zowel op de website van de Raad van Beheer als in de berichtgeving aan de rasvereniging. Voor deze uitslag geldt geen beroepstermijn en deze wordt direct meegedeeld aan belanghebbenden.

De uitslag "voorlopig niet vrij” wordt slechts 1 keer gegeven. Wordt de hond na bijv. 6 maanden opnieuw onderzocht en is de uitslag "niet vrij”, dan is dat de definitieve uitslag. Is de uitslag echter "vrij”, dan blijft toch ” (voorlopig) niet vrij” staan tot het ECVO-panel zich uitgesproken heeft.
 

Dan zijn er nog oogafwijkingen ,die chirurgische te verhelpen zijn, zoals Entropion, Ectropion, Distichiasis, RD (multi) focaal en CEA. Zijn deze afwijkingen eenmaal waargenomen, dan blijft de uitslag altijd staan.  

Van honden, die een NHSB nummer hebben en in het buitenland door een oogarts zijn onderzocht, wordt ook de uitslag verwerkt. Voorwaarden zij echter dat de oogarts namens de ECVO ooguitslagen mag uitschrijven en deze oogarts moet het voorblad van het ECVO-formulier, met originele handtekening van de eigenaar, rechtstreeks aan de afdeling GGW sturen. ECVO specialisten (o.a.diplomats)zijn te vinden op www.ecvo.org.