home


 update nestje westies geboren kijk bij pup informatie westie pups

                   Er wordt een goed tehuis gezocht voor een teefje van elf jaar /kijk bij herplaatsing
                        

het inschrijfformulier voor de strandwandeling 2020 staat nu on-line/ bezoekt u ook onze web-shop eens

Afbeelding invoegen 
 Afbeelding invoegen
 KEURMEESTERSLIJST NTU SHOW 21 MEI 2020
 
Mw. I Nováková (CZ) Cairn Terrier, Cesky Terrier, Dandie Dinmont Terrier, Foxterrier Draadhaar, Foxterrier Gladhaar, Ierse Terrier, Irish Glen Of Imaal Terrier, Manchester Terrier, Parson Russelle Terrier, Schotse Terrier, Skye Terrier
 
Dhr. G. Corish (GB) Airedale Terrier, Australische Terrier, Kerry Blue Terrier, Lakeland Terrier, Norfolk Terrier, Norwich Terrier, Sealyham Terrier, Welsh Terrier, West Highland White Terrier
 
Mw. C. Kok- van der Horst (NL) Border Terrier, Duitse Jachtterrier
 
Dhr. R. Nuberg (NL) American Staffordshire Terrier
 
Dhr. P. Rhodes (GB) Staffordshire Bull Terrier
 
Mw. J. Bode- v.d. Meeberg (NL) Bull Terrier, Miniatuur Bull Terrier
 
Mw. Y. v.d. Bogert (NL) American Hairless Terrier, Australian Silky Terrier, Bedlington Terrier, Biewer Terrier, Braziliaanse Terrier, Engelse Toy Terrier, Irish Softcoated Wheaten Terrier, Jack Russell Terrier, Japanse Terrier, Toy Fox Terrier, Yorkshire Terrier
_________________________________________________________________________________
 
 
 Met ingang van 01-11-2019 is het bankrekeningnummer voor betalen van de contributie veranderd!
 Uw contributie bijdrage voor 2020 graag overmaken op IBAN:NL44INGB0003989808 van de 
 WHWTCN te Zuid-Beijerland. Dank u wel.
__________________________________________________________________________________ 
Waarschuwing!
De WHWTCN West Highland White Terrier Club Nederland heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van dit ras. Hieronder valt zeker het toezien op de gezondheid, speciaal op de gezondheid van de ouderdieren waar mee gefokt wordt. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze fokkers en mede daarom hebben wij een zeer selecte groep van fokkers van dit mooie ras. Zij voldoen aan de hoge eisen die wij stellen aan de ouderdieren waar mee gefokt wordt. U vindt onze fokkers op onze website www.whwtcned.nl
Nu is het al geruime tijd gaande dat er fokkers van de Westie in Nederland zijn die NIET bij ons aangesloten zijn (en dus ook kunnen fokken zonder aan onze hoge gezondheidseisen te voldoen) die de aspirant kopers wijs maken dat zij lid zijn van de WHWTCN. Meestal wordt dan de algemene term lid van de westie club gebruikt, wij willen u er echter op wijzen dat alleen de fokkers die op onze website vermeld staan lid zijn van de WHWTCN.
Wilt u info over een door u gevonden nest in Nederland dan kunt u altijd contact opnemen met de gezondheidscommissie van de WHWTCN gezondheid@whwtc.nl
   
 
 
  

                  Uitslag Westie Top-Tien 2019

 

Nr. 1  reu   Caithness Phineas Phinn met 82 punten (7 shows)

Nr. 2  teef  Caithness Philia met 58 punten  (8 shows)  

Nr. 3  reu   Miracle Jake from Aelberts Hill 57 punten (8 shows) 

Nr. 4  reu   Karesinda’s Faru Fulman 48 punten (8 shows) 

Nr. 5  teef  Pixel’s  Senza Pari Dolce Con Spirito 44 punten (6 shows) 

Nr. 6  teef  Charise’s White Special-Pie 37 punten (5 shows) 

Nr. 7  reu   Caithness Pearson  34 punten (5 shows) 

Nr. 8  teef  Karesinda’s Ebla Merita 22 punten (2 shows) 

Nr. 9  reu   Caithness Princeton  19 punten (2 shows) 

Nr.10 teef   Rockcliff’s Kiss of Fire 10 punten (1 show)

 

 
 Onze Westie-Shop     Webshop
Met heel veel leuke Westie artikelen, zoals bijv. de zeer geliefde sjaals in rood/blauw/grijs/geel. Nieuwe sjaals en het linnengoed met geborduurde Westie. Let op: voor de verzendkosten van kleine artikelen zoals de pannenlap etc. bestel deze artikelen  i.v.m lagere verzendkosten even telefonisch bij 0183-402664.
  

CLUB AGENDA 2020
02-02-2020   Alg. Ledenvergadering in "t Veerhuis te Nieuwegein 
19-04-2020   Strandwandeling Hoek van Holland                                            
20-09-2020   Najaarswandeling Lage Vuursche
11-10-2020   KCM in 't Veerhuis te Nieuwegein                                                                                                       
                                                     

                          

 

***********************************************************************************
 

 

Nogmaals het volgende verzoek aan de leden/exposanten:

Wilt u dat uw tentoonstellingsuitslag op de website geplaatst word, mailt u dan de volledige uitslag van de Westies die dag door aan eindred.whwtcned@kpnmail.nl vergezeld van een foto van de uitslagen op het uitslagenbord en tevens een foto van de ingeschreven westies in de catalogus. Wij vermelden alleen de plaatsingen in de groep en de plaatsingen voor de Best in Show na de controle van die uitslagen gepubliceerd op de site van de Raad van Beheer .

 


  
 

Privacy verklaring WHWTCN 

De West Highland White Terrier Club Nederland is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, die de belangen van het ras West Highland White Terrier behartigd. Zij is gevestigd op het adres Zwartsluisje 37, 3284 LK Zuid-Beijerland, email secretaris@whwtc.nl. Dit is het adres van de secretaris Mw.J.Bode-van de Meeberg

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens, die wij ten behoeve van de WHWTCN verwerken.
De WHWTCN verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt als lid van onze diensten, doordat u informatie opvraagt en/of u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt .

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Foto's die worden aangeleverd en op onze evenementen worden gemaakt, worden alleen dan niet geplaatst mits daar uitdrukkelijk om verzocht wordt. Anders geeft men automatisch toestemming!                                                                           _________________________________________

 


Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor; ledenlijst, verzendlijst clubblad, afhandeling van uw vragen, afhandeling van uw betaling en inschrijvingen voor activiteiten. Tevens op de website en via Westiemail ten behoeve van tentoonstellingsuitslagen en vermelding op de fokkerlijst.

Uw persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan de Raad van Beheer(statutaire verplichting)

Persoonsgegevens blijven tijdens en 5 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap zorgvuldig bewaard. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat.

__________________________________


 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


De WHWT CLUB NED. bestaat 40 jaar!

 
 
 
 
 

 


 

Nogmaals de uitleg van de ECVO rapportage

 

Sinds 1 december 2004 heeft de WHWTCN een schriftelijke overeenkomst(ook wel convenant genoemd) met de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn(GGW) van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, betreffende het toezenden van ECVO ooguitslagenvan deze afdeling GGW naar het secretariaat van de WHWTCN. Deze overeenkomst is goedgekeurd door de ALV van de WHWTCN en ondertekend door het bestuur. De overeenkomst houdt o.a. in, dat de vereniging te kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan één of meerdere onderzoeken ter opsporing en bestrijding van erfelijke ziekten. Het gaat hierbij om geprotocolleerde onderzoeken, zoals het ECVO onderzoek.

De overeenkomst houdt verder in dat de rasvereniging periodiek(meestal per kwartaal) de ECVO -uitslagen van ALLE Westies in een excel-bestand toegestuurd krijgt. Hierbij worden geen namen van de eigenaar van de hond vermeld. De uitslagen komen pas beschikbaar na de 6 weken, waarin de eigenaar van de hond nog beroep kan aantekenen bij de ECVO tegen de uitslag van het onderzoek.
Als rasvereniging zijn wij verplicht de uitslagen ter publicatie over te nemen, zoals deze worden aangeleverd door GGW. De uitslagen zijn in principe gelijk aan de uitslagen die te vinden zijn op de pagina "gezondheidsonderzoeken online” op de website van de Raad van Beheer. Zit er een verschil in deze uitslagen, dan dient de eigenaar zelf contact hierover op te nemen met de afdeling GGW.

De uitslag van een ECVO oogonderzoek is 12 maanden geldig.
Bij sommige afwijkingen, zoals MPP iris, is het mogelijk, dat bij een volgend onderzoek de afwijking niet meer waarneembaar is. De eerdere(slechtste) uitslag, waarbij de afwijking nog wel te zien was, blijft dan staan als uitslag. Pas na een onderzoek door het ECVO-panel(een beoordeling door drie ECVO-oogartsen) is er een definitieve uitslag. Deze uitslag wordt dan ook vermeld,zowel op de website van de Raad van Beheer als in de berichtgeving aan de rasvereniging. Voor deze uitslag geldt geen beroepstermijn en deze wordt direct meegedeeld aan belanghebbenden.

De uitslag "voorlopig niet vrij” wordt slechts 1 keer gegeven. Wordt de hond na bijv. 6 maanden opnieuw onderzocht en is de uitslag "niet vrij”, dan is dat de definitieve uitslag. Is de uitslag echter "vrij”, dan blijft toch ” (voorlopig) niet vrij” staan tot het ECVO-panel zich uitgesproken heeft.
 

Dan zijn er nog oogafwijkingen ,die chirurgische te verhelpen zijn, zoals Entropion, Ectropion, Distichiasis, RD (multi) focaal en CEA. Zijn deze afwijkingen eenmaal waargenomen, dan blijft de uitslag altijd staan.  

Van honden, die een NHSB nummer hebben en in het buitenland door een oogarts zijn onderzocht, wordt ook de uitslag verwerkt. Voorwaarden zij echter dat de oogarts namens de ECVO ooguitslagen mag uitschrijven en deze oogarts moet het voorblad van het ECVO-formulier, met originele handtekening van de eigenaar, rechtstreeks aan de afdeling GGW sturen. ECVO specialisten (o.a.diplomats)zijn te vinden op www.ecvo.org.