inschrijfformulier kampioenschapscubmatch 15 augustus 2021


Inschrijfformulier voor de Kampioenschapsclubmatch van de
West Highland White Terriër Club Nederland
 
Te houden op zondag 15 augustus 2021 in het "Veerhuis" Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein
 
Keurmeester: Mw. Mieke Jansen-Kalfshoven (Cobby Body Cairns)
 
Zaal open om 13.00 uur, de keuringen beginnen om 14.00 uur
Sluiting inschrijving 01-08-2021
De hele dag wordt het Corona protocol nageleefd (zie pagina KCM 2021 op deze website)
 
Stamboomnaam vd hond:
Geboortedatum
NHSB NR.:
reu teef
Vaderhond:
Moederhond:
Naam fokker
Naam eigenaar:*
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail adres*
bovengenoemde West Highland White Terrier wordt ingeschreven (een hond mag slechts in één klas worden ingeschreven, m.u.v. de koppelklas) in:
Babyklas* 4 tot 6 maanden
Puppyklas* 6 tot 9 maanden
Openklas vanaf 15 maanden
Jongehondenklas 15 tot 24 maanden
Jeugdklas 9 tot 18 maanden
Fokkersklas 9 maanden of ouder en door de inschrijver gefokt
Kampioensklas** vanaf 15 maanden
Veteranenklas vanaf 8 jaar
Koppelklas reu en teef van dezelfde eigenaar
* worden gekeurd en geplaatst, doch niet gekwalificeerd en dingen niet mee naar beste van de clubmatch.
** een kopie van de kampioenstitel meesturen, zonder dit bewijs wordt de hond in de openklas ingeschreven (info@whwtcned.nl)
Verandering van klasse op de tentoonstelling is niet mogelijk.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,-- per hond. Baby- en Puppyklas € 15,00(inclusief catalogus) voor leden van de WHWTCN.
 
Voor NIET leden van de WHWTCN bedraagt het inschrijfgeld €60,00 per hond. Baby- en puppyklas €25,00 per hond
Koppelklas gratis (alleen mogelijk indien beide honden tevens ingeschreven zijn in een andere klasse)

Inschrijfgeld hond
Bijdrage prijzenpot Hartelijk dank!
Totaal
Dit bedrag heb ik gelijktijdig met het verzenden van dit formulier overgemaakt op bankrekening IBAN:NL44INGB0003989808 / BIC:INGBNL2A. t.n.v. West Highland White Terrier Club Nederland te Zuid-Beijerland.

Bij betaling op de show wordt het inschrijfgeld met € 10,00 verhoogd!
Bankrekeningnummer: Datum
De ondergetekende verklaart dat, voor zover haar/hem bekend is, de ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet in omstandigheden heeft verkeerd, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt. Zij/hij zal de hond niet inzenden, als de aangegeven omstandigheden zich voor de clubmatch nog mochten voordoen. Zij/hij onderwerpt zich aan de bepalingen van de statuten en het reglement van de Raad van Beheer en de Clubmatch.

Hierbij geef ik toestemming voor de vermelding van mijn naam en adres in de catalogus en het publiceren van de foto's genomen op de KCM 2021
Handtekening:
Vragen/Opmerkingen
Gegevens wissen