home

 
 

update 10-12-2017 tentoonstellingsuitslagen Amsterdam

Foto's najaarswandeling 2017
Voor meer foto's kijk in het Fotoalbum najaarswandeling 2017

 
 
 
 
 
 
 
 

Om onze Westies zo gezond mogelijk te houden nu en in de de toekomst, verzoeken wij u om de gezondheids gegevens van uw Westie(s) aan de Gezondheidscommissie door te geven door middel van het invullen van onderstaand inventarisatieformulier.

Inventarisatie formulier website.docx

 

Fokkers kunnen hieronder het dek-aangifte formulier downloaden/invullen/mailen naar de gezondheidscommissie.

DEKAANGIFTE FORMULIER WHWTCN (3).docx

 

Enkele aandachtspunten bij het ECVO oog-onderzoek

 

Regelmatig krijgt de gezondheidscommissie van de WHWTCN vragen over( de uitslagen van) het ECVO oog-onderzoek. Ter verduidelijking een uitleg op veel gestelde vragen.

 

De uitslag
De uitslag van het ECVO oog-onderzoek kan op drie manieren kenbaar gemaakt worden aan de gezondheidscommissie.
1. Via de gele kopie van het originele uitslagformulier, dat u van de oogspecialist
krijgt. U stuurt dit zelf naar de gezondheidscommissie.Hou er rekening mee dat dit de geldende uitslag is. U tekent hier voorafgaande aan het onderzoek voor en de uitslag zal altijd naar GGW gaan. Een scan van dit gele formulier is voor ons niet altijd goed leesbaar en er zal soms om verduidelijking worden gevraagd.
2. Via een excel-bestand, dat wij per kwartaal van de afd.GGW van de Raad van Beheer krijgen. Wij hebben als rasvereniging een convenant afgesloten met de Raad van Beheer, waardoor wij alle ECVO uitslagen van de West Highland White Terrier in Nederland krijgen. Ook buitenlandse onderzoeken, gedaan door een ECVO specialist, van Nederlandse honden komen bij de Raad van Beheer, en dus bij ons, terecht. De buitenlandse specialist moet dit wel apart aan de Raad doorgeven. In Nederland gaat de uitslag automatisch naar de Raad.
3. Via de website van de Raad van Beheer(
www.houdenvanhonden.nl) .Onder "gezondheidsonderzoeken online” kunt u en wij ook ,na invulling van naam of NHSB-nummer, de uitslagen van elke geteste hond vinden.

 

Nu komt het nog al eens voor dat dezelfde uitslagen van een en dezelfde hond, via de drie aangegeven mogelijkheden, van elkaar verschillen. Zowel in het excel-bestand als op de website van de Raad blijven uitslagen van vorige onderzoeken soms staan. Dat is soms terecht, maar soms ook niet. In het algemeen geldt dat van bepaalde oogafwijkingen, zoals distichiasis, de diagnose altijd blijft staan. O.a. door een zg. panelonderzoek van de ECVO, kan een uitslag veranderen. Zo zijn er nog andere mogelijkheden waardoor er later een andere uitslag genoteerd zal worden, bijv. als een uitslag "voorlopig niet vrij”, met heronderzoek na 6 maanden, op het formulier wordt aangegeven. De medewerkers van GGW mogen een uitslag natuurlijk niet zelf aanpassen, dus als er eenmaal een afwijking genoteerd staat, blijft die(zonder nader panelonderzoek) ook staan. Zelfs als u bij een hernieuwd onderzoek een andere, betere uitslag krijgt van de oogspecialist. Het is aan te bevelen zelf de uitslag van uw hond te controleren en in ieder geval altijd de originele uitslag naar de gezondheidscommissie van de WHTWCN te sturen.

 

Wanneer wordt de uitslag gepubliceerd?
De uitslag van een ECVO onderzoek mag pas na 6 weken gepubliceerd worden. In die tijd is nog beroep mogelijk. Als u zelf geen uitslagformulier naar de gezondheidscommissie stuurt, kan het wel eens lang duren voordat wij daarvan op de hoogte zijn. De excel- bestanden van de Raad laten soms lang op zich wachten en komen soms ook net
binnen nadat het clubblad naar de drukker is.

 

Wat wordt er van de uitslag gepubliceerd?
In het verleden werden alleen de (erfelijke) oogafwijkingen, die in de twee aangegeven rijen op het ECVO formulier staan, weergegeven in het clubblad. De ECVO-specialisten hebben sinds augustus 2016 een andere manier van noteren. Alle afwijkingen aan het oog worden genoteerd, soms bij opmerkingen. Wij publiceren dan nu ook al deze opmerkingen. Speciale aandacht verdient de uitslag MPP iris (vroeger MPP iris-iris genoemd). Voorheen werden honden met deze, vaak onschuldige vorm van MPP, vrij gegeven van erfelijke oogafwijkingen. Sinds augustus 2016 krijgt dezelfde hond, met een ongewijzigde vorm van MPP, meestal de uitslag "niet vrij van MPP iris”. Er is aan uw hond en aan de aandoening niets veranderd, maar als u met zo’n hond wilt fokken kan zich een probleem voordoen. Niet voor de hond of haar pups, maar voor u als fokker. U fokt dan namelijk met een teef die niet vrij is van een, als erfelijk beschouwde, aandoening. Vermeld de constatering van MPP iris altijd in uw koopcontract, zodat de pup-koper hiervan op de hoogte is. Dit kan u, in geval van een rechtszaak, zelfs over een andere erfelijke aandoening, een hoge straf of boete besparen.

 

Wanneer laat ik mijn hond testen?
Het VerenigingsFokReglement(VFR) van de WHWTCN geeft aan dat een reu of teef bij een dekking een geldig ECVO onderzoek moet hebben. Bij een dekking draagt u daar zelf verantwoording voor. Vraag dus om inzage in de ECVO-uitslag van fokdieren bij een dekking.
Een geldig oogonderzoek wil zeggen: niet ouder dan 12 maanden. Eenmalig onderzoeken is voor fokdieren zinloos. Bij de Westie treed vaak pas na een jaar of vier een vorm van (blindheid veroorzakende) Cataract op. Die vorm mis je met eenmalig onderzoek van een jonge hond en je blijft dan doorfokken met een zieke hond. Natuurlijk heeft deze hond op jongere leeftijd de aandoening ook in zijn DNA opgeslagen en geeft hij hem ook door aan zijn of haar nakomelingen. De afwijking is dan echter nog niet tot uitdrukking gekomen en zowel u ,als fokker, en ook de oogspecialist, weten dan nog niet dat er een afwijking speelt. Helaas is daar niets aan te doen, zolang er geen DNA-test is voor deze vorm van Cataract bij de Westie is. Ook de ouderdieren, die slechts drager van het gen voor de afwijking zijn en deze afwijking dus zelf niet krijgen, komen niet aan het licht bij onderzoek. Het blijft dus uitermate belangrijk de ogen te blijven testen, om een explosie van bijv. Cataract in het ras te voorkomen.
In principe zou een hond, waar (op dat moment) niet mee gefokt wordt, niet onderzocht hoeven worden. Toch is het aan te raden dat wel te doen, zeker in geval van klachten. Op deze manier krijgt de WHWTCN ook een beter inzicht in de mate van voorkomen van diverse afwijkingen. De vereniging heeft dan ook een plan om een grootschalig, door de WHWTCN gesponsord, ECVO onderzoek te starten. Hierbij kunnen ook honden, waar niet mee gefokt wordt op een gemakkelijke en voordelige manier, worden onderzocht ter inventarisatie van oogafwijkingen bij het ras.
Een ECVO-oogspecialist kan overigens ouderdomscataract duidelijk onderscheiden van de andere (erfelijke) vormen van Cataract.
Er is ook een speciaal puppy-oogonderzoek mogelijk. Pups kunnen daarbij, al voor ze naar de nieuwe eigenaren gaan, getest worden op aangeboren afwijkingen.

 


Alle aandoeningen waarmee niet gefokt mag worden zijn te vinden in het VFR. Het VFR is te vinden op onze website bij de Bestanden / Downloads.

Een lijst van ECVO oogspecialisten is te vinden op www.houdenvanhonden.nl

 


 

 

Wij wensen u en uw Westies een fijne zonnige zomer en een prettige vakantie.


De West Highland White Terriër Club Nederland is aangesloten bij:

http://www.terrierunie.nlhttp://www.houdenvanhonden.nlhttp://www.fci.be

UITSLAG WESTIE TOP-TIEN 2016

1. BESTE WESTIE TEEF/ BESTE WESTIE 2016 CHARISE'S WHITE MY-PIE
teef met 88 punten (8 shows) fokker/eigenaar M.Knezevic.

2. BESTE WESTIE REU 2016 CAITHNESS POËTRY IN MOTION
reu met 79 punten (8 shows) fokker/eigenaar L.Meerwijk

3. CAITHNESS PRETTY PICTURE teef met 49 punten (8 shows) fokker/eig. L.Meerwijk
4. ROCKCLIFF'S KISS OF FIRE teef met 48 punten (8 shows) fokker/eig. D.de Reuver
5. SKYFALL SUPERBIA reu met 46 punten (6 shows) eig. A.Monachou/W.Koster
5. THE DASHING DEVILS JINGLE BELLES teef met 46 punten (6 shows) eig.I.E.Krijnen
6. FROM DASH MOUNTAIN FARM'S LET'S ROCK teef 41 punten (5 shows) fokker/eig. G.
van Stuivenberg
7. ZENITH OF ROCKWELL ROB ROY reu met 26 punten (4 shows) eig.M.J.B.v.d.Ham-vDuyn
8. HAPPY AELBERTINA AUS GRISUS HOHLE teef met 22 punten (4 shows)
eig.M.de Ruiter/M.Kaarsemaker
9. ALWAYS MINE FROM THE CASTLE OF BEAUTIES reu met 17 punten (2 shows)
fokker/eig. J.Claassens
10.INSCHKEITH ISABELLE teef met 17 punten (3 shows) fokker/eig.M.J.B.v.d.Ham-v.Duyn
 
 
Allemaal van harte proficiat met deze mooie resultaten!
Ons clubblad het WESTIE-NIEUWS verschijnt vier keer per jaar.